De afbeeldingen laten schilderijen zien met lijst.

Titel   "Het weggelaten wit"                                                      "Het weggelaten rood"

                                                                                         

   "Het weggelaten zwart"                                                                     "Het weggelaten blauw"    

             

                                                         "Het weggelaten groen"