De afbeeldingen laten o.a. schilderijen zien met lijst.                                                 

                                                                                         

                                            "Het weggelaten blauw"    

             

                                                         "Het weggelaten groen"